Förvaring i hemmet 80-tal kontra nu

Då utvecklingen rusat fram från 80-talet fram till idag på de flesta håll med moderniseringen samt digitaliseringen så finns det en hel del som ändrats under denna tid. Mycket av materialet som förvaras idag har blivit digitaliserat i form av bilder och filmer som är lagrade på smartphones, datorer samt TV apparater. På 80-talet fanns det exempelvis fotoalbum i massor med bilder samt filmer i kassettform som kunde köpas. Detta skapade ett extra behov av förvaring som inte finns idag när det kommer till bilder samt filmer. När det kommer till likheter för 80-tal och nu gällande förvaring så är väl ett smyckeskrin ett sådant som inte ändrats avsevärt mycket. Givetvis såg smyckeskrinen annorlunda ut på 80-talet i jämförelse med dagens moderna smyckeskrin men principen är densamma.

Trender från andra årtionden har en förmåga att komma tillbaka med en ny våg av popularitet. Ett exempel på det idag är de färgglada möblerna som återfunnit sin glans i 80-tals anda. Samma sak gäller för den där nostalgiska känslan av en viss produkt som du använde dig av under din uppväxt. Ett exempel på det kan vara att ta sig tillbaka till att spela Nintendo 8-bitars eller börja samla på de där hockey/fotbollskorten igen.

Kassaskåp & värdeskåp som förvaring idag

Den stora förändringen mellan 80-talet och nu är att säkerhetsaspekterna i samhället har utvecklats avsevärt. Däremot så har digitaliseringen gjort så att allt fler bankfack stänger ner vilket har lett till att människor själva fått ta i tur med förvaringen av värdesaker. Idag finns det exempelvis kassaskåp samt värdeskåp som kan införskaffas som ett alternativ istället för ett bankfack. Ett tips är att om du ska skaffa dig ett kassaskåp/värdeskåp så se till att ha det på en plats där det inte är synligt samt där du och dina närmaste bara vet om att det existerar. Kassaskåp/värdeskåp som säljs idag finns i flertalet olika modeller att välja bland med olika kvalifikationer. Exempelvis så finns det kassaskåp/värdeskåp med ett digital kodlås där du själv ställer in det med en sifferkombination som bara du är varse om. Dessutom är många av dem brandsäkra med livstidsgaranti samt omöjliga att bryta sig in i. Ett kassaskåp/värdeskåp kan vara en bra investering där du kan bevara allt av värde efter eget tycke.

Eftersom många av bankerna stänger ner är risken att andra följer med. Dock så finns det fortfarande möjligheten att lämna in sina värdesaker i bankfack, inte i samma utsträckning som förr, men genom att höra sig för så erbjuds det idag bankfack av vissa banker. Dessutom finns det andra företag som tagit till sig denna tjänst då efterfrågan fortfarande är hög trots nedstängningar av bankfack inom bankväsendet. När det exempelvis kommer till testamenten så erbjuder bankerna idag en digital förvaring om intresse finns.