Utveckling och anpassning går hand i hand

Förändringens vindar blåser alltid oavsett vad det kan tänkas handla om. De senaste decennierna har påvisat en utveckling som aldrig tidigare någonsin skådats, där den tekniska står för merparten. Vi har idag tillgång till diverse material vi bara hade kunnat drömma om 30-40 år tillbaka i tiden. Kärnan i det här är att människan är så otroligt bra på att anpassa sig till sin omgivning oavsett vad det handlar om, vilket också medfört att det här överhuvudtaget varit möjligt. Vi har en förmåga att ta saker för givna utan särskild eftertanke kring det hela. Överlag har den senaste tidens revolutionerade utveckling haft en enorm inverkan hos oss utan att vi egentligen är medvetna om det.

Hemstädning

På 80-talet litade gemene man inte på någon annans städning. Att kunna beställa en tjänst där en eller flera personer kom hem till dig för att städa var helt otänkbart. I takt med att den självupptagna samt bekväma människan har tillgång till allt ett knapptryck bort har också motivationen för att städa där hemma sjunkit. Samtidigt är det ändå en skön känsla att inte behöva tänka på ett av vardagsmåstena. När du väljer städning med hjälp från hemfrid har du 100 % nöjdhetsgaranti. I en oviss tid då hemmet har blivit den viktigaste platsen erbjuds också en länk till information om rutavdrag där du kan lära dig mer.

Mobiltelefoni

De senaste 10 åren har hela vår livsstil rörts om i dess grundvalar vilket gjort oss både bekväma och allt mer osociala. Den smarta mobiltelefonen har mer eller mindre blivit en del av oss och tillgängligheten på information har aldrig varit så omfattande som den är idag. Det här låter väl helt fantastiskt? Den ständiga tillgängligheten har påverkat hela sättet i hur vi kommunicerar med varandra och idag är det nästan ett brott att inte vara aktiv på sociala medier. Det är där större delen av de flestas liv utspelar sig vilket också har fått enorma konsekvenser. Det är oftast den yngre generationen som blir beskyllda för att det ser ut som det gör men hänsyn måste trots allt ändå tas till att det är de föregående generationerna som skapar utrymme för allt det här.

Det här visar på hur oerhört snabbt den tekniska utvecklingen gått. Så pass snabbt att inte ens den tänkande människan själv har hunnit med. Den tekniska utvecklingen ligger före oss och utan att veta om det har vi inte hunnit anpassa oss till denne. I början på 80-talet hade det skrattats bara åt de första mobiltelefonerna. Det hade varit för bra för att vara sant att kunna ringa och skicka meddelande till varandra utan att behöva ha tillgång till fast telefoni. Det har hänt en hel del sedan dess.

BankID

Minns du hur det var när det behövdes en legitimation för att komma åt alla tjänster eller sedermera ett användarnamn samt lösenord? Idag har det här helt och hållet ersatts av en slags universallösning som heter bankID. Med ett bankID kan alla känna sig som samhällsmedborgare. Det används idag till i stort sett allting som ska utföras och utan det kommer människan inte särskilt långt. Samhället är idag skapat för att allting ska genomföras via en dator, platta eller mobiltelefon och utan tillgång till ett bankID blir det svårt att få någonting vettigt gjort.

På gott och ont.